Neřízený protlak

Používá se na celém světe už přes 30 let. Při podzemním pokládání vodovodních, plynovodních a kanalizačních přípojek se hlavně používají zemní rakety, které jsou poháněny stlačeným vzduchem a pracují samočinně s vytlačováním půdy do okolí, přitom dokáží prorazit kamenitou půdu a dokonce i zdivo. Nové potrubí se zatahuje současně s propichovacím kladivem nebo dodatečně se zasouvá. Zemní raketa je zaměřovací optikou nasměrována na cíl, přičemž dosahuje jako neřízená, při délce průpichu od 10 do 15 metrů.

Zemní raketa provede protlak o průměru 110 mm, tudíž maximální možná dimenze ochranné trubky je o tomto průměru. Ochrannou trubkou je pak možné vést jakékoli vedení o menším průměru.

Stavební připravenost pro tuto technologii je nenáročná. Stačí startovací jáma o rozměrech 2,2×1 m a samozřejmě požadované hloubky. V ideálních případech i stejná koncová jáma o daných rozměrech. Pokud nelze připravit koncovou jámu o stejných rozměrech, lze s raketou i vycouvat a ochranné potrubí dodatečné strčit do vrtu, ale při couvání hrozí zasypání vrtu.

Naši klienti

N.S.Stav

AQUARIUS s. r. o.
Inženýrské stavby

Co o nás říkají?