Řízený Protlak

Je to jedinečný způsob realizace bezvýkopovou technologií. Metoda řízeného horizontálního vrtání s výplachem umožňuje bezvýkopovou a ekologickou pokládku kabelů a potrubí: v dlouhých trasách, příčné podchody silnic, dálnic, kolejí a vodních překážek (řeky, jezera, atd.) od DN 40 až po DN 600 a délky přes 200 m. Vrtná souprava s tažnou a tlačnou silou od 40 do 200 kN vrtá v zemině třídy 3 – 5, s vrtacím nástrojem do třídy 6. Pilotní vrt je přesně provrtán při použití vrtné suspenze spolu s řídícím polohovým systémem a pak pomocí rozšiřovací hlavy při jednom či více postupech rozšířen. Při tom je vyvrtán otvor, který je pažen bentonitovou suspenzí. Při zpětném zatahování vrtných trubek je zatahováno potrubí z umělé hmoty (PE-HD, PE-X, PP, atd.), litiny, oceli nebo z vláknobetonu.

Stavební připravenost je specifická, vzhledem na požadovanou dimenzi vrtu atd.

Je potřeba počítat s manipulačním prostorem pro stroj. Vrtací zařízení má pásový pohon, po své ose přejede na požadované místo. Čistá délka stroje je 6,5 m a je nutno ještě počítat se vzdáleností pro nápichovou jámu. Ideální prostot před nápichem je cca 10 m. Dále je nutno počítat s prostorem pro umístění nákladního automobilu s příslušenstvím.

Konzultace na místě stavby je samozřejmostí.

Naši klienti

N.S.Stav
AQUARIUS s. r. o.
Inženýrské stavby

Co o nás říkají?